Links

Over de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen kunt u informatie vinden op Gemeenschappelijk Europees referentiekader - Wikipedia en op:
You can find information about the levels of the Common European Framework for languages on Wikipedia and on:

www.erk.nl


Over NT-2 Staatsexamens kunt u informatie vinden op:
You can find information about NT-2 State exams on:

www.staatsexamensnt2.nl