Voorbereiding NT-2 staatsexamen - PLIDA ~

Preparation NT-2 exams - PLIDA


EuroLanguages helpt u als u zich wilt voorbereiden op:

EuroLanguages helps you if you want to prepare for:

NT2 Staatsexamens Nederlandse taal ~ NT2 State exams Dutch language

niveau 1; komt overeen met B1 ~ level 1; corresponds to cef-level B1

niveau 2; komt overeen met B2 ~ level 2; corresponds to cef-level B2

Wij helpen u graag met uw voorbereiding als u:

De Nederlandse taal op erk-niveau A2 beheerst en u laag, midden- of hoogopgeleid bent.

We will gladly help you with you preparation if you:

Master the Dutch language at cef-level A2 and you have a low, medium or high level of education.


PLIDA Examens Italiaanse taal ~PLIDA exams Italian language

erk-niveau A1 ~ cef-level A1

erk-niveau A2 ~ cef-level A2

erk-niveau B1 ~ cef-level B1

erk-niveau B2 ~ cef-level B2

erk-niveau C1 ~ cef-level C1

erk-niveau C2 ~ cef-level C2

Is uw startniveau 0 of hoger? Wij helpen u graag met uw voorbereiding als u:

laag, midden of hoog opgeleid bent.

Is your starting level 0 or higher? We will gladly help you with your preparation if you:

have a low, medium of high level of education.

Gemeenschappelijk Europees referentiekader talen (ERK-niveaus) ~ Common European Framework for languages (CEF-levels)
De examens zijn gebaseerd op de niveauindeling (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Wilt u daar meer over weten? Onder 'Links' vindt u een verwijzing naar de betreffende site of mail uw vraag naar euinfo@casema.nl .

The exams are based upon the levels (A1, A2, B1, B2, C1 and C2) of the Common European Framework for languages. Do you want to know more about these levels? Click on 'Links' and there you will find links to different sites or mail your question to euinfo@casema.nl .Stuur een e-mail naar euinfo@casema.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Send an e-mail to euinfo@casema.nl and ask for the possibilities.