EuroLanguages

Voorbereiding NT-2 staatsexamen - PLIDA ~ Preparation NT-2 exams - PLIDA

EuroLanguages helpt u als u zich wilt voorbereiden op:
EuroLanguages helps you if you want to prepare for:

NT2 Staatsexamens Nederlandse taal ~ NT2 State exams Dutch language
niveau 1; komt overeen met B1 ~ level 1; corresponds to cef-level B1 
niveau 2; komt overeen met B2 ~ level 2; corresponds to cef-level B2

PLIDA Examens Italiaanse taal ~PLIDA exams Italian language
erk-niveau A1 ~ cef-level A1
erk-niveau A2 ~ cef-level A2
erk-niveau B1 ~ cef-level B1
erk-niveau B2 ~ cef-level B2
erk-niveau C1 ~ cef-level C1
erk-niveau C2 ~ cef-level C2

Gemeenschappelijk Europees referentiekader talen (ERK-niveaus) ~ Common European Framework for languages (CEF-levels) 
De examens zijn gebaseerd op de niveauindeling (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Wilt u daar meer over weten? Onder 'Links' vindt u een verwijzing naar de betreffende site of mail uw vraag naar euinfo@casema.nl.
The exams are based upon the levels (A1, A2, B1, B2, C1 and C2) of the Common European Framework for languages. Do you want to know more about these levels? Click on 'Links' and there you will find links to different sites or mail your question to euinfo@casema.nl.
 

 
Stuur een e-mail naar euinfo@casema.nl en vraag naar de mogelijkheden.
Send an e-mail to euinfo@casema.nl and ask for the possibilities.