Home

Haal meer uit uw contacten met klanten, leveranciers, zakelijke relaties, collega's, familie, buren en vrienden.
Maak sneller nieuwe contacten.
Investeer in uzelf.
Doe een praktijkgerichte taaltraining van EuroLanguages.

EuroLanguages
verzorgt taalcursussen in:
Italiaans
Nederlands (voor anderstaligen)
Nederlands (voor Nederlanders)

EuroLanguages helpt bedrijven en particulieren hun taal-, cultuur- en communicatiebarrières te doorbreken.
U bent ons uitgangspunt; uw leerdoelen of -wensen staan altijd centraal.


"Zoveel talen iemand spreekt, zovele malen is hij een mens."
Karel V