Voorbereiding inburgering ~

Preparation Civic Integration exam


EuroLanguages helpt u ook als u zich moet voorbereiden op het inburgeringsexamen.

Sinds 1 januari 2007 moeten inburgeringsplichtigen ervoor zorgen dat zij Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Bent u laag, midden of hoog opgeleid? Wij helpen u graag met uw voorbereiding.

Wilt u weten wat u moet kunnen op niveau A2? Kijk onder 'Links' daar vindt u een verwijzing naar de betreffende site.

Mail naar euinfo@casema.nl en vraag naar de mogelijkheden.


EuroLanguages helps you if you have to prepare for the Dutch Civic Integration exam.
If you have to do this exam you need to speak, read, write and understand Dutch on level A2 of the Common European Framework for languages. Do you have a low, medium or high level of education. We will gladly help with your preparation.
Do you want to know what level A2 means? Click on 'Links'; there you will find links to different sites.
Send an e-mail to euinfo@casema.nl and ask for the possibilities.