Individueel ~ Individual

Wilt u liever in uw eigen tempo leren? Wilt u liever een lesprogramma afgestemd op uw persoonlijke leerdoelen en -wensen?

Samen met uw docent bepaalt u hoe uw individueel lesprogramma eruit komt te zien.

Do you prefer to learn at your own pace?
Do you prefer a customised lesson program according to your learning targets and wishes?
Together with your tutor you determine your individual lesson program.

Intake, lesprogramma & -materiaal ~ Intake, lesson program & material
Een individuele cursus wordt voorafgegaan door een intake. Tijdens de intake wordt uw startniveau bepaald. Daarna bepaalt u samen met uw docent welk lesprogramma en welk lesmateriaal voor u het meest geschikt is.


An individual training is preceeded by an intake.
During the intake your tutor assesses your starting level.
You can then choose, together with your tutor, which lesson material and program is most suitable for you..


Start individuele training ~ Start individual training

U kunt direct starten.

You can start immediately.

Uw lesdag ~ Your lesson day

U kunt uw lessen flexibel inplannen van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 22.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

You can schedule your lesson any time from Monday until Thursday from 09.00 am till 10.00 pm and on Friday from 09.00 am till 06.00 pm.

Uw leslocatie ~ Your lesson site De lessen kunnen op uw locatie (in-company) worden gegeven of bij EuroLanguages .

Lessons can be given at you site (in-company) or at EuroLanguages .

Lesfrequentie ~ Lesson frequency
U kunt 1 of meer lessen per week plannen. Een les duurt minimaal 1 uur.

You can schedule 1 or more lessons per week. A lesson takes minimum 1 hour.

Lespakketten ~ Lesson packages
U kunt kiezen uit een lespakket van 15 lessen van 1,5 uur of een lespakket van 25 lessen van 1,5 uur. Heeft u specifieke wensen? Mail ons en vraag naar de mogelijkheden.

You can choose a lesson package of 15 lessons of 1,5 hours or a lesson package of 25 lessons van 1,5 hour. Do you have special wishes? Mail us and ask for the possibilities.

Huiswerk ~ Homework Na uw les krijgt u huiswerk van uw docent. Als u 1 les van 1,5 uur per week neemt, dient u ongeveer 1,5 uur extra tijd te reserveren om thuis uw huiswerkopdrachten te maken.

After your lesson your tutor will assign you some homework. If you take 1 lesson of 1,5 hours per week you should schedule 1,5 hours extra time to do your homework at home.

Gemeenschappelijk Europees referentiekader talen (ERK-niveaus) ~ Common European Framework for languages (CEF-levels)
De niveautest, het lesmateriaal en het lesprogramma zijn gebaseerd op de niveauindeling (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Wilt u daar meer over weten? Onder 'Links' vindt u een verwijzing naar de betreffende site of mail uw vraag naar euinfo@casema.nl .

Level assessment, lesson material and lesson program are based upon the levels (A1, A2, B1, B2, C1 and C2) of the Common European Framework for languages. Do you want to know more about these levels? Click on 'Links' and there you will find links to different sites or mail your question to euinfo@casema.nl .

Kosten individuele training ~ Costs individual training
Stuur een e-mail naar euinfo@casema.nl en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Send an e-mail to euinfo@casema.nl and ask for an offer without any commitment.