Taaltrainingen ~ Language trainings

Beginner of gevorderd? Bij EuroLanguages kunt u met elk startniveau terecht.

Beginner or advanced? At EuroLanguages you can start at any level.

Bent u laag-, midden of hoogopgeleid? U kunt beginnen met een van onze taaltrainingen.

Do you have a low; medium or high level of education? You can start with one of our language courses.

Trainingen ~ Trainings
Nederlands ~ Dutch:

Nederlands voor Nederlanders (NT-1):

- cursus spelling

- cursus d-tjes en t-tjes

- cursus zakelijk schrijven

- cursus grammatica


Nederlands voor expats - basis training - niveau 0, erk-niveau A1

Dutch for expats - basic training - level 0, cef-level A1

Nederlands voor Italianen - niveau 0, erk-niveau A1 en A2

Dutch for Italians - level 0, cef-level A1 and A2
Olandese per Italiani - livello 0, livello comune di riferimento A1 e A2


Nederlands voor anderstaligen (NT-2) - verschillende erk-niveaus:

Dutch for foreigners (NT-2) - different cef-levels:

- Nederlands voor beginners - niveau 0, erk-niveau A1 en A2

- Dutch for beginners - level 0, cef-level A1 and A2

-
Nederlands voor gevorderden - erk-niveau B1 en B2

- Dutch for advanced - cef-level B1 and B2

-
Nederlands voor perfectioneerders - erk-niveau C1 en C2

- Dutch for perfectionists - cef-level C1 and C2


- Zakelijk Nederlands - vanaf cef-niveau B1 onafhankelijk gebruiker

- Business Dutch - from cef-level B1 indipendent user


Italiaans ~ Italian:
Italian for undutchables - level 0, cef-level A1 and A2


Italiaans voor beginners - niveau 0, erk-niveau A1 en A2

Italian for beginners - level 0, cef-level A1 and A2

Italiaans conversatie - vanaf erk-niveau A2

Italian conversation - from cef-level A2


Italiaans voor gevorderden - erk-niveau B1 en B2

Italian for advanced - cef-level B1 and B2


Italiaans voor perfectioneerders - erk-niveau C1 en C2

Italian for perfectionists - cef-level C1 and C2

Zakelijk Italiaans - vanaf erk-niveau A1 basis gebruiker

Business Italian - from cef-leven A1 basic user

Zakelijk Italiaans - vanaf erk-niveau B1 onafhankelijk gebruiker

Business Italian - from cef-level B1 indipendent userSpecifieke wensen
Ook voor cursussen: zakelijke schrijfvaardigheid, mondelinge presentatietechnieken, zakelijk telefoneren, lezen & literatuur, conversatie of taaltraining voor kinderen kunt u bij EuroLanguages terecht.

Mail naar euinfo@casema.nl en vraag naar de mogelijkheden.Special wishes
EuroLanguages is at your service and can advice you if you are looking for specific trainings such as: business writing skills; business telephone conversations; reading & literature; conversation or language training for children.
Send an e-mail to euinfo@casema.nl and ask for the possibilities.